Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINO
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Josef Myslín
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Josef Myslín
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zkonstruovat a odzkoušet payload pro VTOL UAV do 7 kg (přídavné zařízení pro drony), s nímž lze provádět kontrolní lety nad chemicko-průmyslovými areály, zimními stadiony atd., přičemž operátor dostává v reálném čase informace o detekci nebezpečných plynů (buď pouze jejich detekce, lépe však konkrétní hodnota). Detektor bude postavený na bázi platformy Arduino (případně jiné platformy podobného typu). Práce předpokládá velmi úzkou spolupráci s vývojovými pracovníky firmy Robodrone (vyvíjí drony), kteří budou působit jako konzultanti bakalářské práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení