Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINO
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Josef Myslín
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Josef Myslín
Summary: Cílem bakalářské práce je zkonstruovat a odzkoušet payload pro VTOL UAV do 7 kg (přídavné zařízení pro drony), s nímž lze provádět kontrolní lety nad chemicko-průmyslovými areály, zimními stadiony atd., přičemž operátor dostává v reálném čase informace o detekci nebezpečných plynů (buď pouze jejich detekce, lépe však konkrétní hodnota). Detektor bude postavený na bázi platformy Arduino (případně jiné platformy podobného typu). Práce předpokládá velmi úzkou spolupráci s vývojovými pracovníky firmy Robodrone (vyvíjí drony), kteří budou působit jako konzultanti bakalářské práce.

There are no limitations of the topic