Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Detektor úniku vybraných škodlivých látek na bázi platformy ARDUINO
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Josef Myslín
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zkonstruovat a odzkoušet payload pro VTOL UAV do 7 kg (přídavné zařízení pro drony), s nímž lze provádět kontrolní lety nad chemicko-průmyslovými areály, zimními stadiony atd., přičemž operátor dostává v reálném čase informace o detekci nebezpečných plynů (buď pouze jejich detekce, lépe však konkrétní hodnota). Detektor bude postavený na bázi platformy Arduino (případně jiné platformy podobného typu). Práce předpokládá velmi úzkou spolupráci s vývojovými pracovníky firmy Robodrone (vyvíjí drony), kteří budou působit jako konzultanti bakalářské práce.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia