Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Detektor zplodin hoření na bázi platformy Arduino
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Josef Myslín
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Josef Myslín
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je zkonstruovat a odzkoušet payload pro VTOL UAV do 7 kg (přídavné zařízení pro drony), s nímž lze provádět kontrolní lety nad místem požáru, přičemž operátor dostává v reálném čase informace o detekci a skladbě nebezpečných plynů (buď pouze detekce, lépe však konkrétní hodnota). Detektor bude postavený na bázi platformy Arduino (případně jiné platformy podobného typu). Práce předpokládá velmi úzkou spolupráci s vývojovými pracovníky firmy Robodrone (vyvíjí drony), kteří budou působit jako konzultanti bakalářské práce.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení