Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Detektor zplodin hoření na bázi platformy Arduino
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Josef Myslín
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Ing. Josef Myslín
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je zkonstruovat a odzkoušet payload pro VTOL UAV do 7 kg (přídavné zařízení pro drony), s nímž lze provádět kontrolní lety nad místem požáru, přičemž operátor dostává v reálném čase informace o detekci a skladbě nebezpečných plynů (buď pouze detekce, lépe však konkrétní hodnota). Detektor bude postavený na bázi platformy Arduino (případně jiné platformy podobného typu). Práce předpokládá velmi úzkou spolupráci s vývojovými pracovníky firmy Robodrone (vyvíjí drony), kteří budou působit jako konzultanti bakalářské práce.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia