Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Co po nás lze najít na počítači
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Jaké chování běžného uživatele při opuštění počítače, který nemají pod kontrolou,není bezpečné. Co po nás zbývá při užití počítače . Co lze nalézt. Jak se chovat. Co vymazat? Co nelze vymazat? Jak ukončit práci? Co vyčistit? Jaký počítač nikdy neužívat?

K tématu nejsou zadaná žádná omezení