Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza a nasazení informační podpory projektového řízení v podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia