Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Kybernetická kriminalita
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Práce vypsána pro Alici Havránkovou

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia