Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Elektronické podnikání - srovnání a návrh modelu užití
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení