Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Abstrakt: Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku

K tématu nejsou zadaná žádná omezení