Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Abstrakt:
Vyhodnocení metodiky řízení projektu IS v podniku

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia