Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nasazení ERP systémů v podniku
Stav témy: schválené (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 2
Navrhol: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia