Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Nasazení DMS v podniku a jeho vyhodnocení
Stav tématu: schváleno (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení