Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Fyzická bezpečnost
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Práce bude vypracována na téma fyzické bezpečnosti ve vybrané organizaci. Bude se zabývat zejména zabezpečením serverovny. Základním cílem práce je analyzovat požadavky s ohledem na typ organizace, typ dat, zjistit jaké normy či další předpisy se na ni vztahují. Vypracovat podle toho fyzikou bezp. politiku.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení