Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Totálně produktivní údržba (TPM), tribotechnika
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Hádek
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
5
Navrhol: Ing. Ladislav Hádek

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia