Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se hodí pro studenta, který má nějakou vazbu na zdravotnictví. Po dohodě se studentem bude téma více specifikováno. Např. ochrana dat, normy v IT ve zdravotnictví, nejvější rizika pro zdravotní data. Rozdíl malá a velká zařízení. Možnosti ochrany. Limity pro jednotlivé ordinace.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení