Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Bezpečnost dat ve zdravotnictví
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Summary: Práce se hodí pro studenta, který má nějakou vazbu na zdravotnictví. Po dohodě se studentem bude téma více specifikováno. Např. ochrana dat, normy v IT ve zdravotnictví, nejvější rizika pro zdravotní data. Rozdíl malá a velká zařízení. Možnosti ochrany. Limity pro jednotlivé ordinace.

There are no limitations of the topic