Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Bezpečnost dat ve zdravotnictví
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Abstrakt: Práce se hodí pro studenta, který má nějakou vazbu na zdravotnictví. Po dohodě se studentem bude téma více specifikováno. Např. ochrana dat, normy v IT ve zdravotnictví, nejvější rizika pro zdravotní data. Rozdíl malá a velká zařízení. Možnosti ochrany. Limity pro jednotlivé ordinace.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia