Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:8
Navrhol: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia