Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Strategické (a procesní) řízení firem
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 8
Navrhl: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

K tématu nejsou zadaná žádná omezení