Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
6
Navrhl:
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

K tématu nejsou zadaná žádná omezení