Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem
Stav témy: schválené (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 6
Navrhol: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia