Přehled vypsaných témat - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů:
8
Navrhl:
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

K tématu nejsou zadaná žádná omezení