Prehľad vypísaných tém - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
8
Navrhol:
doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia