Prehľad vypísaných tém - Katedra podnikání a managementu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Logistika a logistické strategie jako součást strategického řízení firem
Stav témy: schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 8
Navrhol: doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia