Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zavedení vybraných nástrojů a technik štíhlé výroby (Lean Production) v konkrétní firmě (procesu)
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ladislav Hádek
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
5
Navrhol:

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia