Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Podnikatelský záměr
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 8
Navrhl: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Abstrakt: Vypracování podnikatelského plánu pro realizaci konkrétního záměru a zhodnocení jeho životaschopnosti.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení