Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Podnikatelský záměr
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 8
Proposed by: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Summary: Vypracování podnikatelského plánu pro realizaci konkrétního záměru a zhodnocení jeho životaschopnosti.

There are no limitations of the topic