Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Podnikatelský záměr
Stav témy: schválené (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 8
Navrhol: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Abstrakt: Vypracování podnikatelského plánu pro realizaci konkrétního záměru a zhodnocení jeho životaschopnosti.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia