Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Inovační podnikání malých a středních podniků
State of topic: approved (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Summary: Specifika inovací v podmínkách malých a středních firem se zaměřením na řešení konkrétních inovačních aktivit. Cílem mohou být návrhy zavádění inovací v podmínkách konkrétní firmy, opatření pro omezování bariér pro (při) zavádění inovací, podpora rozvoje inovačního potenciálu malé a střední firmy, případně další oblasti problematiky inovací ve firmách.

There are no limitations of the topic