Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Inovační podnikání malých a středních podniků
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Abstrakt:
Specifika inovací v podmínkách malých a středních firem se zaměřením na řešení konkrétních inovačních aktivit. Cílem mohou být návrhy zavádění inovací v podmínkách konkrétní firmy, opatření pro omezování bariér pro (při) zavádění inovací, podpora rozvoje inovačního potenciálu malé a střední firmy, případně další oblasti problematiky inovací ve firmách.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia