Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Konkurenční potenciál malého a středního podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra podnikání a managementu (VŠPP)
Max. počet studentů: 5
Navrhl: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Abstrakt: Identifikace, využití a hodnocení konkurenčního potenciálu v malých a středních firmách. Konkrétní cíl a přínos diplomové práce bude formulován na základě individuálního zaměření studenta a konkrétního vymezení tématu diplomové práce.
Zrušeno: ano

K tématu nejsou zadaná žádná omezení