Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Konkurenční potenciál malého a středního podniku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov:
5
Navrhol:
Abstrakt: Identifikace, využití a hodnocení konkurenčního potenciálu v malých a středních firmách. Konkrétní cíl a přínos diplomové práce bude formulován na základě individuálního zaměření studenta a konkrétního vymezení tématu diplomové práce.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia