Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Konkurenční potenciál malého a středního podniku
Stav témy: schválené (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. počet študentov: 5
Navrhol: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Abstrakt: Identifikace, využití a hodnocení konkurenčního potenciálu v malých a středních firmách. Konkrétní cíl a přínos diplomové práce bude formulován na základě individuálního zaměření studenta a konkrétního vymezení tématu diplomové práce.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia