Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Rodinné podnikání
State of topic: approved (PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra podnikání a managementu - VŠPP
Max. no. of students: 5
Proposed by: Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
Summary: Řešení různých oblastí rodinného podnikání ( specifika, problematika následovnictví, vliv tradice, trendy). Konkrétní cíle i přínosy práce budou definovány vždy při formulaci individuálního zadání bakalářské práce.

There are no limitations of the topic