Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Roman Kořán
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Roman Kořán
Summary: Cílem je analýza komunikačních procesů ve zvolené organizaci, jejich vyhodnocení a návrh na zlepšení.

There are no limitations of the topic