Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza komunikačních procesů ve vybrané organizaci
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Abstrakt:
Cílem je analýza komunikačních procesů ve zvolené organizaci, jejich vyhodnocení a návrh na zlepšení.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia