Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv forem komunikace na konkurenceschopnost podniku
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Roman Kořán
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem je, na základě analýzy konkrétního podniku vysvětlit, jaký význam má forma jeho komunikace s okolím pro jeho konkurenceschopnost.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení