Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vliv globalizace na firemní komunikaci
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Roman Kořán
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Cílem je analyzovat změny ve způsobech komunikace ve firmách i mezi firmami, ke kterým dochází vlivem moderních technologií a globalizace trhu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení