Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vliv globalizace na firemní komunikaci
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Roman Kořán
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Roman Kořán
Abstrakt: Cílem je analyzovat změny ve způsobech komunikace ve firmách i mezi firmami, ke kterým dochází vlivem moderních technologií a globalizace trhu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia