Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Firemní komunikace jako základ prosperity podniku
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Roman Kořán
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Roman Kořán
Abstrakt: Cílem je pokusit se vyjádřit hodnotu a význam komunikačních a manažerských dovedností managementu podniku ve vztahu k jeho prosperitě.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení