Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Firemní komunikace jako základ prosperity podniku
State of topic: approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Roman Kořán
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Roman Kořán
Summary: Cílem je pokusit se vyjádřit hodnotu a význam komunikačních a manažerských dovedností managementu podniku ve vztahu k jeho prosperitě.

There are no limitations of the topic