Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Firemní komunikace jako základ prosperity podniku
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Cílem je pokusit se vyjádřit hodnotu a význam komunikačních a manažerských dovedností managementu podniku ve vztahu k jeho prosperitě.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia