Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Firemní komunikace jako základ prosperity podniku
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Roman Kořán
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Roman Kořán
Abstrakt: Cílem je pokusit se vyjádřit hodnotu a význam komunikačních a manažerských dovedností managementu podniku ve vztahu k jeho prosperitě.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia