Přehled vypsaných témat - Katedra marketingu (VŠPP)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Komunikace - nezbytná součást firemní kultury
Stav tématu:
schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Roman Kořán
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cílem je doložit na konkrétních příkladech to, že bez správně nastaveného systému komunikace dovnitř i vně organizace, nemůže žádná firemní kultura existovat, natož plnit svůj účel.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení