Summary of topics offered - Katedra marketingu (VŠPP)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Komunikace - nezbytná součást firemní kultury
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Roman Kořán
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Ing. Roman Kořán
Summary:
Cílem je doložit na konkrétních příkladech to, že bez správně nastaveného systému komunikace dovnitř i vně organizace, nemůže žádná firemní kultura existovat, natož plnit svůj účel.

There are no limitations of the topic