Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Komunikace - nezbytná součást firemní kultury
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Roman Kořán
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Roman Kořán
Abstrakt: Cílem je doložit na konkrétních příkladech to, že bez správně nastaveného systému komunikace dovnitř i vně organizace, nemůže žádná firemní kultura existovat, natož plnit svůj účel.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia