Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Komunikace - nezbytná součást firemní kultury
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Roman Kořán
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem je doložit na konkrétních příkladech to, že bez správně nastaveného systému komunikace dovnitř i vně organizace, nemůže žádná firemní kultura existovat, natož plnit svůj účel.

There are no limitations of the topic