Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Komunikace - základ práce manažera
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Roman Kořán
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Roman Kořán
Abstrakt: Na základě činnosti manažera a manažerských dovedností(plánování,organizování,ŘLZ,kontrola) ukázat nezbytnost a důležitost schopnosti správně komunikovat se zaměstnanci za účelem naplnění plánovaných cílů.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia