Přehled vypsaných témat - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Komunikace - základ práce manažera
Stav tématu: schváleno (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Roman Kořán
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra marketingu (VŠPP)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Na základě činnosti manažera a manažerských dovedností(plánování,organizování,ŘLZ,kontrola) ukázat nezbytnost a důležitost schopnosti správně komunikovat se zaměstnanci za účelem naplnění plánovaných cílů.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení