Summary of topics offered - College of Entrepreneurship and Law

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Komunikace - základ práce manažera
State of topic:
approved (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Roman Kořán
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Katedra marketingu - VŠPP
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Na základě činnosti manažera a manažerských dovedností(plánování,organizování,ŘLZ,kontrola) ukázat nezbytnost a důležitost schopnosti správně komunikovat se zaměstnanci za účelem naplnění plánovaných cílů.

There are no limitations of the topic