Prehľad vypísaných tém - Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Komunikace - základ práce manažera
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Roman Kořán
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Roman Kořán
Abstrakt:
Na základě činnosti manažera a manažerských dovedností(plánování,organizování,ŘLZ,kontrola) ukázat nezbytnost a důležitost schopnosti správně komunikovat se zaměstnanci za účelem naplnění plánovaných cílů.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia