Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Stav témy:
schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov:
4
Navrhol:
Abstrakt:
Hlavním cílem práce je zpracování návrhu efektivní komunikace pro konkrétní firmu s přesahem do doporučení pro příslušnou produktovou kategorii. Důraz je kladen na nové formy digitální komunikace a WOM:
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia