Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu (VŠPP)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh efektivní komunikace firmy ve vybrané produktové kategorii
Stav témy: schválené (Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra marketingu - VŠPP
Max. počet študentov: 4
Navrhol: prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.
Abstrakt: Hlavním cílem práce je zpracování návrhu efektivní komunikace pro konkrétní firmu s přesahem do doporučení pro příslušnou produktovou kategorii. Důraz je kladen na nové formy digitální komunikace a WOM:

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia